Rapport om Åland som normentrepenör

Rapport_2-2010_etta_72

Rapport_2-2010_etta_72Årets andra rapport i serien Rapport från Ålands fredsinstitut-Report from the Åland Islands Peace Institute, lanseras på självstyrelsedagen den 9 juni 2010. Rapporten heter ”Det internationell kortet” – altruism och egennytta som skäl till att föra fram Ålandsexemplet och är skriven av John Granlund. Den bygger på intervjuer med åländska politiker, och diskuterar orsakerna till att sprida Ålandsexemplet internationellt från ett åländskt perspektiv.

Rapporten kan beställas från Ålands fredsinstitut (10€+porto) och finns för nedladdning som pdf här.

Fredsinstitutets direktör mottar stipendium för forskning om Ålandsexemplet

Sia_stipendium_72

Sia_stipendium_72På självstyrelsedagen den 9 juni mottar Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark ett stipendium om 15.000 euro ur Ålands lagtings jubileumsfond. Stipendiet delas ut årligen ur Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond. Stipendiet tilldelas docent Sia Spiliopoulou Åkermark för ett forskningsprojekt kring Ålandsexemplets livskraft och internationella betydelse för lösningen av konflikter.