Skolfreden 2010

Detta läsår utlyses skolfreden på torget i Mariehamn den 2 september klockan 13 för alla elever i årskurs 4 och 9. På programmet står bl.a. sång, musik och dans av elever i Eckerö- och Näfsby skola samt musikinstitutet, vicelantrådet Britt Lundberg håller festtal, varje skola postar två fredshälsningar till en vänskola, vänort fadderbarn eller liknande […]