Fredsinstitutet mötte östersjöparlamentariker

Den 29-31 augusti höll Östersjöparlamentarikerna sammanträde i Mariehamn på Åland. Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark höll ett anförande i plenarseminariet under rubriken ’The Baltic Sea Region as an Area of Peace and Security’. Anförandet (på engelska) kan laddas ner i pdf här. Ålands fredsinstitut fick också besök av representanter från Östersjöparlamentarikernas arbetsgrupp för civil […]