Ålands fredsinstitut värd för tvärvetenskaplig doktorandkurs

Tio yngre forskare och fem professorer och seniora forskare kommer till Åland 22-24 september för att diskutera frågor om förhållandet mellan ’det nationella’ och ’det internationella’ i politisk teori, juridik och idéhistoria. Kursen anordnas av excellenscentret i politisk teori vid Jyväskylä universitet i samarbete med flera andra akademiska institutioner, under ledning av professor Kari Palonen.  […]

Ålandsöverenskommelsen från år 1921 som levande dokument

Larsingmar_72

  Lars Ingmar Johansson är Lagtingsdirektör em., styrelsemedlem i Ålands fredsinstitut Bloggen skrivs av Fredsinstitutets nuvarande eller tidigare personal, gästforskare och styrelseledamöter eller av inbjudna gästskribenter. Åsikterna är författarens egna. Det är säkert en utbredd uppfattning att ett för Ålands status som autonomt landskap så grundläggande beslut som den s.k. Ålandsöverenskommelsen från juni 1921 har […]

Den internationella fredsdagen

FRedsdagen_Luka

FRedsdagen_LukaTisdag den 21 september högtidlighåller Fredsinstitutet den internationella fredsdagen som instiftades av FN:s generalförsamling år 1981 med syfte att ”högtidlighålla och stärka fred inom och bland alla nationer och människor”. Tjugo år senare tog generalförsamlingen beslut om att den 21 september årligen skulle betraktas som en dag för global vapenvila och icke-våld, och uppmanade alla medlemsstater att fira dagen.