Inbjudan till cirkelträff

Detta läsår (2010/2011) börjar vi med ett nytt StegVis-koncept för dem som redan har gått grundkursen, nämligen STEGVIS-CIRKELTRÄFFAR. Vi kommer att träffas tre gånger under läsåret för att inspirera varandra till nya tag i StegVis. Under cirkelträffarna kommer vi att diskutera de tre StegVis-teman (emotioner, problemlösning och självkontroll), men vi kommer även att få tips […]

Ny rapport om minoritetsutbildning i Finland

Rapport_3-2010

Rapport_3-2010Fredsinstitutets tredje rapport i rapportserien Rapport från Ålands fredsinstitut – Report from the Åland Islands Peace Institute under år 2010 heter ”Minoritetsutbildning i Finland – rätten för personer som tillhör språkliga minoriteter att få utbildning i och på sitt eget språk enligt folkrätten och finsk lagstiftning” och är skriven av Kristian Myntti, specialforskare vid rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi.

Torsdagen den 21 oktober arrangerar Ålands fredsinstitut ett seminarium i Mariehamn där Kristian Myntti medverkar och berättar om sin rapport.

Myntti analyserar Finlands lagstiftning och praxis i frågor som rör minoriteternas utbildningssituation. I rapporten undersöks även svenskans ställning i skolan trots att svenskan juridiskt enligt grundlagen är ett av Finlands två officiella språk (finska och svenska) och inte enbart ett minoritetsspråk. Rapporten granskar även situationen för samiska, rommani, ryska, tatariska, yiddish och karelska. Kristian Myntti skildrar en intensiv språkpolitisk juridisk debatt som visar på hotbilder men också framsteg för de olika språken.