Martas informationskampanj ”Köp en flicka – rädda staten!” i Lettland

Resurscentrum för kvinnor ”Marta” lanserade under sommaren 2010 en informationskampanj kallad ”Köp en flicka – Rädda staten!”. Kampanjens syfte var att starta en diskussion i samhället mot legalisering av prostitution och för kriminalisering av den som köper sexuella tjänster. Två hemsidor har skapats inom ramen för kampanjen: www.meitenes24.lv och www.izglabvalsti.lv