Fyra eller fler språk för alla: framtidens språkpolitiska utmaningar

nordic_conference_august2011

Ålands fredsinstitut är medarrangör för en konferens om flerspråkighet i de nordiska länderna. Konferensen anordnas på Föröarna den 22-24 augusti tillsammans med forskningscentret för social utveckling och Färöarna universitet under namnet ”Fyra eller fler språk för alla: framtidens språkpolitiska utmaningar”. Arrangörerna efterfrågar vetenskapliga bidrag till konferensen. Läs mer här: på engelska, danska och färöiska.