Resultatet från parlamentarikermöte på Åland

Sia_pa_parlamentarikermote

Den 19e Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) hölls i Mariehamn på Åland i augusti 2010. Ålands fredsinstitutets direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark, höll en presentation med titel ’Convergence or Divergence in Baltic Security?’ Den och andra presentationer finns tillgängliga på BSPC:s hemsida och kan laddas ner även här. Fotograf: Johannes Jansson/norden.org