Stegvis cirkelträff för förskolelärare

visa_kort

visa_kort16 februari anordnade Ålands fredsinstitut en StegVis* cirkelträff för dagispersonal där diskuterades deltagarnas erfarenheter, vanliga problem och möjliga lösningar.

Sanna Roos, som ledde denna träff, är forskare och doktorand vid Åbo akademi. Hennes främsta intresseområde är mobbning i skolor och förskolor. Som ett viktig argument för förebyggande arbete nämnde hon att resultat från de färska studier visar att den snabbast växande elevgruppen är elever med socioemotionella störningar.