Ålands fredsinstitut deltog i seminarium om nordiskt fredssamarbete

Ålands fredsinstitut deltod den 9 mars i ett seminarium om utökat nordiskt fredssamarbete anordnat i Köpenhamn av Nordiska rådet. På seminariet diskuterades vilken roll Norden kan spela som fredsskapare och konfliktlösare ute i världen, och hur man kan skapa närmare dialog mellan politiker och organisationer som arbetar med fred. Ålands fredsinstituts informationsansvariga Susann Simolin bidrog […]