En ålänning mitt i den nordnorska språkdebatten

Petra_G_liten

Petra Granholm är projektforskare vid Ålands fredsinstitut inom ramen för ELDIA projektet- European Language Diversity for All. Just nu forskar hon om nordsamiskan och kvenskans rättsliga ställning i Norge, men har tidigare sysselsatt sig med mångkulturalitetsfrågor också på Åland. petra(at)peace.ax Bloggen skrivs av Fredsinstitutets nuvarande eller tidigare personal, gästforskare och styrelseledamöter eller av inbjudna gästskribenter. […]