Debattartikel om militärt våld

Vad har utmaningarna för Ålands demilitarisering och FN-sanktionerade ingripanden i Libyen gemensamt? Jo, båda kan belysa dels en ökad benägenhet att använda sig av militära medel internationellt, dels vikten av att se segheten i ändringar av folkrättsliga förpliktelser som en styrka snarare än som en belastning. Det skriver Ålands fredinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, docent […]