Nyttiga länkar för skolor

Åländska länkar: Ålands landskapsregering, skolbyrånÅlands läromedelscentralÅlands skolnät Nordiska länkar: Undervisningsministeriet, Finland Finlands fredsförbund Finlands FN-förbund Norges fredsråd: fredsundervisningFred i våra händer – ett samverkansprojekt för fred och ickevåld Kristna fredsrörelsen, Sverige Peace Quest Rädda Barnen (FI), Rädda Barnen (SE) , Rädda barnen (Åland) Dansk center for undervisningsmiljö Dalateatern Länkskafferiet (för skolor), SverigeKonfliktlösning i skola och […]

Litteratur för skolor

Relevant litteratur finns i fredsinstitutets bibliotek, i biblioteksdatabasen Katrina och vid läromedelscentralen. Här följer några tips om böcker, kompendier och rapporter. Några av dem finns i vårt bibliotek, några kan laddas ned som pdf-dokument. På svenska ”Fred i våra händer”-sidorna hittar du mycket intressant och matnyttigt. Samma gäller Karin Utas Carlssons sidor ”Konfliktlösning i skola […]

Läs mer om skolprojektet

•Minnesanteckningar 31.05.2005 •Rapport 10.10.2005 •Rapport från Rangsby skolan 2.12.2005 •Skolnyheter 19.12.2005 •Fortbildningskurs i konflikthantering och ickevåld 31.3 – 1.4.2006 | program •Skolnyheter 17.05.2006 •Skolnyheter 22.12.2006 •Skolnyheter 15.2.2007 •Skolnyheter 15.10.2007•Skolnyheter 25.3.2008 •Skolnyheter 27.5.2008 •Skolnyheter 21.08.2008 •Skolnyheter 11.11.08 •Skolnyheter 29.9.2009 För ytterligare information, kontakta projektledaren Bror Myllykoski, bror[a]peace.ax.  

Utvärderingen av kurserna inom projektet fredsfostran och skolfred

Ålands fredsinstitut har utvärderat de lärarfortbildningar som hållits inom projekten Fredsfostran och Skolfred under åren 2005 – 2008. Sanna Roos, doktorand i pedagogik vid Åbo universitet, har sammanfattat resultaten i en rapport. Samtidigt har Sanna identifierad framtidens kursbehov inom fredsrelaterade ämnen. Utvärderingen kan laddas ner här. Ålands fredsinstitut engagemang för skolfreden är en tematisk fortsättning […]