Problematiskt slopa krav på finländskt medborgarskap för hembygdsrätt

Heidi

Heidi Öst, forskare och medlare Tel. +358 18 21967heidi(at)peace.ax Heidi delar sin tid mellan Ålands medlingsbyrå och Fredsinstitutet. Hon har en pol. mag. i mänskliga rättigheter från Åbo Akademi och en pol. kand. i global politik från Keele University i England. Bloggen skrivs av Fredsinstitutets nuvarande eller tidigare personal, gästforskare och styrelseledamöter eller av inbjudna […]

Informationskampanjen i Lettland

latviacampaing1

Det finns samhälleliga normer och föreställningar kopplade till kön som gör gällande vilka karakteristika som är typiska för tjejer respektive killar. Det finns också föreställningar om att vissa intressen och företeelser ligger närmare till hands för killar än för tjejer och tvärtom. Dessa föreställningar är så grundläggande och vedertagna att vi oftast tar dem för givna. Inom projektet  ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” driver Resurscenter för Kvinnor, Marta, den andra informationskampanjen sen slutet av april. Kampanjen syftar just till att få unga personer att reflektera över traditionella könsroller och normer.  Kampanjen uppmanar unga att våga vara annorlunda som en del i ett empowerment och medvetandegörande arbete. Inom kampanjen kommer posters, klistermärken och emblem delas ut i skolor och ungdomsorganisationer i Lettland. Kampanjen sprids också genom sociala nätverk som Twitter, Facebook, draugiem.lv, och kampanjens hemsida: http://www.lielaskirba.lv/  Den lettiska kampanjen är på lettiska.

Informations kampanj nummer två är nu igång i båda länderna!

both_logos2

En viktig del av projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” handlar om att genom kampanjer, informationssatsningar och nätverkande lyfta fram vikten av jämställdhet, och visa på korrelationen mellan könsstereotyper och våld. Under hösten 2010 drevs den första informationskampanjen på både Åland och i Lettland. Nu har den andra informationskampanjen, som riktar sig mot unga, […]