Öppet seminarium om fredsmedling

Fredagen den 3 juni 2011 hålls  ett  öppet seminarium om fredsmedling: Peacebuilding  – can civilians do what the military cannot? i Mariehamn på  Lagtinget kl. 13-17.
Talare bland andra, Barbro Sundback, lagtingsledamot, Elisabeth Nauclér, Ålands ledamot i Finlands riksdag, Outi Ojala, Ordförande för De hundras kommittée, Sia Spiliopoulou Åkermark, Direktör för Ålands fredsinstitut och Dr. Tillman Evers, Forum Civil Peace Service.