Fredsinstitutets kommentarer till EU-förslag om momsregleringar

Ålands fredsinstitut har skickat kommentarer till EU-kommissionen beträffande förslaget om nya momsregleringarna. I sin kommentar menar fredsinstitutet att förslagen skulle innebära en onödig byråkratisering och fördyring av det civila samhällets verksamhet och att förslaget underminerar subsidiaritetsprincipens betydelse inom områden såsom hälsa, utbildning, sport och ungdomsfrågor. Till sist skriver Ålands fredsinstitut direktör att förslaget bortser från […]