Publikation från demilitariseringsseminarium 2010

På Europainformationens hemsida finns nu en nätpublikation med samtliga anföranden från seminariet ”Ålands demilitarisering och neutralisering” mot bakgrund av de nya europeiska utmaningarna, som hölls i Ålands lagting 7.9.2010. Seminariet arrangerades av utrikesministeriet och Ålands landskapsregering. Huvudtalare var Finlands utrikesminister Alexander Stubb. Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark deltog i panelen. Publikationen finns i pdf på […]