”Ålandslösningen” i FN

Roger_Nordlund_LoN_72

Den 21 juni öppnade utställningen ”Ålandslösningen – en föregångare för framgångsrik internationell konfliktlösning” i Förenta Nationernas museum i Palais de Nations, Genève. Den tillfälliga utställningen som pågår fram till den 31 december 2011 uppmärksammar 90-årsdagen av Nationernas Förbunds beslut gällande Ålandsfrågan mellan Finland och Sverige. Utställningen, som innehåller material om Ålands demilitarisering, neutralisering och självstyrelse, […]