Gästforskare

Fredsinstitutet samarbetar med såväl etablerade forskare som besöker Åland och deltar i specifika projekt och seminarier som med yngre forskare som skall erbjudas möjlighet att tillbringa några veckor eller månader på Åland för att forska och skriva. Fredsinstitutet kan genom rapportserien Rapport från Ålands fredinstitut – Report from the Åland Islands Peace Institute lyfta fram […]

Resurser för studerande

Bibliotek_72

Fredsinstitutets bibliotek och elektroniska material är tillgängligt för allmänheten som referensbibliotek, och innehåller främst material med fokus på Ålandsexemplet, minoritets- och säkerhetsfrågor och fredlig konfliktlösning. Om du som studerande står i beråd att skriva en uppsats eller avhandling i något ämne inom dessa områden är du välkommen att använda biblioteket och – om möjlighet och […]