ÅIPI Nyhetsbrev/Newsletter 8.9.2011

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitutNewsletter from the Åland Islands Peace Institute Anmälningar till konferens om Ålandsexemplet / Registrations to Conference on Åland ExamplePlanering för kurspaket om Ålandsexemplet / Planning for workshops on the Åland ExampleUtbildning för tjej- och killgruppsledare i Riga / Education for girl and boy group leaders held in RigaPreventivt arbete bland ungdomar – […]