Skolfred utlyst för femte gången

Skolfred_2011_72

Den 8 september 2011 utlystes skolfreden i Mariehamn för femte gången, på torget i Mariehamn. Alla elever i årskurs 4 och 9 på Åland var inbjudna till utlysningen. Ungefär 300 personer från låg- och högstadiet, men även från allmänheten, deltog. Temat som skoleleverna ska arbeta med under skolåret 2011-2012 är ”respekt”. Skolfredsutlysningen är ett samarbete […]