Insändare om tjej- och killgrupper

I dagsläget kan inte alla ungdomar på Åland erbjudas möjlighet att delta i tjej- eller killgrupper. För att alla unga på Åland ska kunna delta i en grupp behövs fler ledare, ökad och stabiliserad finansiering och förbättrad samordning. Då kunde även verksamheten som ”exportprodukt” stärkas. Det skrev Ålands fredsinstitut med flera åländska aktörer i en […]