Ny publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

ALEX_Cover_72

Ålands fredsinstituts senaste publikation, “The Åland Example and Its Components – Relevance for International Conflict Resolution” lanserades 1 november 2011 i samband med en internationell konferens med över 100 deltagare, bland dem flera framstående diplomater, politiker och forskare. (Läs om konferensen här)

I publikationen samlas resultaten från ett forskningsprojekt om Ålandsexemplets dynamiska natur och om dess betydelse för internationell konfliktlösning som pågått under 2010 och 2011.

Forskningsprojektet följde två spår: kontinuitet och förändring som karakteristiska drag i Ålandsregimen å ena sedan, och Ålandsexemplet som ett verktyg i internationell konfliktlösning å den andra. Sia Spilopoulou Åkermark, Sarah Stephan och Heidi Öst har skissat drag av såväl kontinuitet som förändring i vad som kan klassificeras som Ålandsexemplets tre komponenter: självstyrelseregimen och dess institutionella design, demilitariseringen och neutraliseringen samt de kulturella och språkliga garantierna i minoritetsskyddsregimen.

Internationell konferens och bok om Ålandsexemplet 2011

Närmare 100 personer från många länder samlades tisdagen den 1 november 2011 i Mariehamn på Åland för den internationella konferensen ”Ålandsexemplet och dess komponenter – betydelse för internationell konfliktlösning”.

Konferensen avslutade ett forskningsprojekt om Ålandsexemplet som pågår under åren 2010-2011 och samtidigt lanserades publikationen ”The Åland Example and Its Components – Relevance for International Conflict Resolution”, innehållande resultaten från forskningsprojektet.

Fotografen Lukrecija Bielskytes bilder från konferensen

{besps}stories/alex_bilder_2011/|width=460|height=307|||ctrls=1{/besps}