Första forskningsresultaten publiceras inom ELDIA-projektet

Sarah_uppifraan

Forskningsprojektet ELDIA (European Language Diversity for All) studerar och jämför 14 olika finnougriska språkgrupper i åtta europeiska länder. Syftet är att samla kunskap om hur man kan stärka minoritetsspråk i Europa och globalt. Projektet pågår under perioden mars 2010 – juni 2013 och Ålands fredsinstituts roll är att utveckla den juridiska och institutionella forskningsdelen. De […]

Forskningsrapport om tjej- och killgruppsmetodens effekter

Interreg_rapport_manual_72

Interreg_rapport_manual_72Som resultat av ett samarbete mellan forskare på Åland och i Lettland inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri kan Ålands fredsinstitut presentera rapporten Tjej- och killgruppsmetodens effekter – Ett genusvetenskapligt och socialpsykologiskt perspektiv på jämställdhetsinriktat ungdomsarbete på Åland och i Lettland.

Rapporten har ambitionen att vetenskapligt undersöka tjej- och killgruppsmetoden, en metod för jämställdhetsarbete bland unga som länge använts i Norden och på andra håll, och där Åland varit och är en ivrig aktör. Metoden har dock inte tidigare utsatts för strukturerad och jämförande dokumentation och utvärdering. I rapporten analyseras effekten av deltagande i en tjej- eller killgrupp i förhållande till könsnormer, jämställdhet, sociala attityder och empowerment.      

Forskningsrapport om tjej- och killgruppsmetodens effekter

Interreg_rapport_manual_72

Interreg_rapport_manual_72Som resultat av ett samarbete mellan forskare på Åland och i Lettland inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri kan Ålands fredsinstitut presentera rapporten Tjej- och killgruppsmetodens effekter – Ett genusvetenskapligt och socialpsykologiskt perspektiv på jämställdhetsinriktat ungdomsarbete på Åland och i Lettland.

Rapporten har ambitionen att vetenskapligt undersöka tjej- och killgruppsmetoden, en metod för jämställdhetsarbete bland unga som länge använts i Norden och på andra håll, och där Åland varit och är en ivrig aktör. Metoden har dock inte tidigare utsatts för strukturerad och jämförande dokumentation och utvärdering. I rapporten analyseras effekten av deltagande i en tjej- eller killgrupp i förhållande till könsnormer, jämställdhet, sociala attityder och empowerment.      

Ny manual om tjej- och killgruppsmetoden

Metodparm_2011

Inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri / Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking 2009-2011 har en ny metodbok för tjej- och killgruppsverksamhet publicerats. Metodboken har tagits fram i diskussion med de tjej- och kilgruppsledare som utbildats och drivit grupper inom projektet. Manualen innehåller en hel del praktiska övningar som kan användas vid […]

Ny manual om tjej- och killgruppsmetoden på svenska och lettiska

Metodparm_2011

Inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri / Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking 2009-2011 har en ny metodbok för tjej- och killgruppsverksamhet publicerats. Metodboken har tagits fram i diskussion med de tjej- och kilgruppsledare som utbildats och drivit grupper inom projektet. Manualen innehåller en hel del praktiska övningar som kan användas vid […]

Utmana könsroller för att motverka sexslaveri: Slutkonferens och projektets resultat

Interreg_slutkonferens_72

Interreg_slutkonferens_72Den 15 december höll det åländsk-lettiska projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri  sin slukonferens på Åland.

Under slutkonferensen berättade projektets personal om verksamhetens olika delar samt vilka resultat som uppnåtts. Även tjej- och killgruppsledarna berättade om sina erfarenheter av att leda en tjej- eller killgrupp. Två internationella gäster talade också på konferensen. Iluta Lace från vår partnerorganisation i Lettland berättade om erfarenheterna från Lettland samt hur de bedrivit lyckat informations- och påverkansarbete. Magnus Sjögren, jämställdhetsexpert från Sverige,  berättade om projektet ”Frihet från våld” som Män för jämställdhet bedriver. Projektet syftar till att utveckla ett nytt våldspreventionsprogram riktat till unga, som till skillnad mot existerande program tar hänsyn till att våld ofta är meningsskapande mot bakgrund av kön.

Nedan finns power points från konferensen med flera länkar.