Europarådet: Finland bör förbättra sin hantering av minoriteter

council_dump

council_dumpDen 1 februari antog Europarådets ministerkommitté sin tredje resolution angående Finlands implementering av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Ministerkommittén lyfte fram tre frågor som de anser behöver åtgärdas omedelbart. Den första frågan rör avbrottet i förhandlingarna mellan regeringen och sametinget gällande landrättigheter i Sameland. Den andra frågan är att det behövs åtgärder för att förbättra de samiska språkens situation. För det tredje bör Finland förbättra möjligheterna för nationella minoriteter att ha ett reellt inflytande i beslutsfattandeprocesser.