ÅIPI Nyhetsbrev/Newsletter 1-2012

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitutNewsletter from the Åland Islands Peace Institute Call for papers till språkkonferens/ Call for papers to language conference Seminarium om Ålandsexemplet i Helsingfors/ Seminar on the Åland Example in Helsinki Fredsinstitutet fyller 20, firar med frimärke/ÅIPI celebrates its twenties with stamp Mer Fair Sex till skolorna / More Fair Sex to schools […]

Verksamhetsberättelse 2011

Den svenska versionen av Ålands fredsinstituts verksamhetsberättelse för 2011 är klar och kan laddas ner här. Verksamhetsberättelsen ska nu översättas till engelska.