Tal och bilder från seminariet om Ålandsexemplet i Helsingfors 10 april

Tuomioja_aland_72_2

Omkring 120 personer besökte det seminarium om Ålandsexemplet som anordnades i Finlands riksdag i Helsingfors den 10 april 2012. Seminariet hölls på engelska och hade titeln ”The Prospects of the Åland Example as a tool of Nordic Peace Mediation – Tackling Identity Conflicts, Autonomy and Minority Rights”.

Klicka på läs mer här nedan så hittar du bland annat flera av talen i pdf.

Tuomioja_aland_72_2

Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja, grundlagsutskottets ordförande Johannes Koskinen, Ålands talman Britt Lundberg, lagtingsledamot samt styrelseledamot för Ålands fredsinstitut Roger Jansson, Ålands lantråd Camilla Gunell samt förvaltningschef Arne Selander.