Åländskt studiebesök till Armenien

Armenien

Mellan den 25 och den 31 mars 2012 deltog Sarah Stephan från Ålands fredsinstitut i ett studiebesök i Armenien. Besöket arrangerades av SALTO inom ramen för Europeiska unionens ungdomsprogram i samarbete med Idrotts- och ungdomsministeriet i Armenien. Sarah och 18 andra deltagare från åtta olika länder fick bland annat kunskap om ungdomspolitik och ungdomsarbete i […]