Finland vill bli en stormakt inom fredsmedling

Sussi

Susann Simolin är ansvarig för fredsinstitutets informations- och publikationsverksamhet. Susann har en fil.kand i journalistik och en pol. mag. i statsvetenskap med inriktning på internationella relationer och fredsforskning från Åbo Akademi Vasa. Bloggen skrivs av Fredsinstitutets nuvarande eller tidigare personal, gästforskare och styrelseledamöter eller av inbjudna gästskribenter. Åsikterna är författarens egna. Mariehamn, juni 2012  Finland […]