Fredsinstitutets direktör moderator för seminarium i Bryssel

Den 2 oktober 2012 anordnas seminariet ”90 Years of Autonomy: The Åland Example as a Tool for Resolving Conflicts” i Europaparlamentet i Bryssel. Seminariet ska behandla hur Ålandsexemplet och dess komponenter kan användas inom medling och i konfliktsituationer och hur man kan utöka Ålandsexemplets användningsområden i lämpliga fall. Huvudtalare är Paavo Lipponen, tidigare Finlands statsminister. […]

Fair Sex-projekt presenterat för riksministrar

fairsexmote_72

Ålands fredsinstituts projekt Fair Sex har nyligen presenterats för två ministrar i Finlands regering. Den 17 augusti träffade projektledare Ulrika Navier och metodutvecklare Jenny Jonstoij justitieminister Anna-Maja Henriksson. På mötet diskuterades bland annat sexualbrottslagstiftningen och de förändringar i lagstiftningen som nyligen varit ute på remissrunda. Fredsinstitutets medarbetare poängterade att det utöver effektiv lagstiftning på området […]