Från idé till institut – historien om fredsinstitutets grundande

Fredsupprop_blogg

Martha Hannus är statsvetare med internationell inriktning, och skriver just nu sin masteruppsats om hur EU-medlemsskapet har påverkat attityden till romer i Öst- och Centraleuropa. Hon har varit högskolepraktikant och sommaranställd på fredsinstitutet och arbetar nu för den antirasistiska Stiftelsen Expo i Sverige. Med anledning av Ålands fredsinstituts tjugoårsjubileum kommer institutet att publicera en rapport […]