Framgång, ansvar och utmaningar för fredspristagaren

Idag fick EU Nobels fredspris, för att i över sex decennier ha arbetat för demokrati, fred, försoning och mänskliga rättigheter i Europa. Det europeiska samarbetet kan betraktas som ett lyckat fredsprojekt som skapat fred i Europa. Samtidigt återstår stora utmaningar och ett stort ansvar för EU som fredsaktör både i interna och externa sammanhang. Ålands […]