Rapport: Ett fredsinstitut på Åland

Rapport_2-2012_webb

Nu utges rapport nummer 2-2012 inom rapportserien Rapport från Ålands fredsinstitut – Report from the Åland Islands Peace Institute. Rapporten som är skriven av Martha Hannus heter ”Ett fredsinstitut på Åland. Processer, motiv och argument 1981-1992”. Rapporten rör frågor såsom: Varför ville man och vill man ha ett fredsinstitut på Åland? Vilka uppgifter har ansetts viktiga […]

Fredsinstitutets direktör president för Europarådskommitté

Sia_nu

Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt och direktör för Ålands fredsinstitut valdes den 9 oktober till president för Europarådets kommitté för ramkonventionen om nationella minoriteter. Sia Spiliopoulou Åkermark utsågs till svensk expert i kommittén för två mandatperioder, först 2002-2006 och senare även för 2010-2014. Posten som president innebär att fredsinstitutets direktör under de två kommande […]