Inbjudan till Fair Sex slutseminarium 28.11.2012

Fairesexcollage2

Onsdagen den 28 november är det dags för slutseminarium för projektet Fair Sex 2012.  Projektet har inkluderat fortbildning om arbete mot sexuella trakasserier och sexuellt våld för alla lärare på högstadie- och gymnasienivå samt workshops om sex och relationer med samtliga elever i årskurs 2 på gymnasiet.

Slutseminariet hålls mellan 14.30 och 16.30 i konferensrum Sälskär (auditoriet) i Självstyrelsegården.

På seminariet presenteras reflektioner och slutsatser från fortbildning för högstadie- och gymnasieskolornas lärare, skolhälsovårdare och ledning samt en sammanställning av utvärderingar från elevworkshops. Dessutom blir det diskussion med representanter för elevperspektivet, skolledningsperspektivet och Ålands landskapsregering.

Inbjudan i pdf kan laddas ner här.

För frågor kontakta projektledare Ulrika Navier på tel: 21910 eller ulrika@peace.ax.

Fairesexcollage2