Debattartikel om nordisk fredsprofil

I samband med pågående diskussioner om ökat nordiskt samarbete inom utrikes- och försvarspolitiken och en nordisk försvars- och säkerhetsidentitet bör man också diskutera en nordisk fredsprofil. Vill Norden vara och uppfattas som en fredsregion? Hur kan det i så fall uppnås? Det är frågor som Ålands fredsinstituts direktör docent Sia Spiliopoulou Åkermark och informationsansvariga Susann Simolin […]

Seminarium om förebyggande arbete bland barn och ungdomar

Collage_forebyggande_2012

Under 2012 har fredsinstitutet beviljats medel från Ålands landskapsregering för att utreda och få till stånd en bred diskussion om förebyggande barn- och ungdomsarbete på Åland och för att undersöka hur samordningen kan förbättras, verksamheten utökas och finansieringen tryggas. Den 11 december anordnas en diskussion om metoder och strukturer för att förebygga våld, ohälsa och ojämlikhet bland ungdomar på Åland – på fritiden såväl som i skolan. Seminariet hålls mellan klockan 14.00 och 16.00 i konferensrum Rödhamn i Självstyrelsegården.

På seminariet presenteras två utredningar. Petra Berg, som är psykoterapeut på högre specialnivå och som tidigare jobbat med ungdomsfrågor på Folkhälsan Åland och som skolkurator vid studenthälsan på Ålands yrkesskola har intervjuat skolpersonal och skriver en utredning om skolfredsinriktad verksamhet. Jenny Jonstoij, statsvetare, genusvetare och metodutvecklare vid fredsinstitutet har intervjuat åländska aktörer i syfte att utreda tjej- och killgruppsverksamheten på Åland. Dessutom sammanfattas relevanta erfarenheter från projektet Fair Sex. Slutsatserna från Fair Sex-projektet diskuteras mer ingående vid ett separat seminarium som anordnas den 28 november.

Inbjudan i pdf kan laddas ner här.

Collage_forebyggande_2012