Seminarium om Säkerhetspolitik i Norden idag och i morgon

Den  14.12.2012 deltog fredsinstitutets informationsansvariga Susann Simolin som panelist i seminariet Säkerhetspolitik i Norden idag och i morgon. Seminariet anordnades i Helsingfors av Centrum för Nordenstudier, CENS, tillsammans med Pohjola Norden i Helsingfors och NordForsk nätverket Nordic Co-operation Revisited som del ett i en seminarieserie vid namn Helsingforsseminarier. Dessa seminarier är en uppföljning rapporten Nordiska […]