Slutsatser från internationell vetenskaplig konferens om språkskydd och flerspråkighet

logo_eldia_red_copy

logo_eldia_red_copy2012 uppmärksammades den Europeiska språkdagen (26 september) med den vetenskapliga konferensen Changing Linguistic Landscapes – Law, Languages and Multilingualism in Context som hölls på Åland den 27 september. Evenemanget ingick i forskningsprojektet ELDIA (European Language Diversity for All) där Ålands fredsinstitut samarbetar för forskare och universitet runt om i Europa och med finansiering från EUs 7e ramprogram för forskning. 

Ålands fredsinstituts forskare Sarah Stephan har summerat konferensen på engelska, klicka här.

Konferensdeltagaren Jörgen Lundqvist har skrivit en artikel om konferensen som publicerats i tidningen Åland som insändare. Den kan laddas ner som pdf här.

Information om talarna och programmet hittar du som pdf här.

Forskarnas abstracts på engelska i pdf kan laddas ner här.

Alla presentationer från konferensen finns nu för nedladdning. Klicka på läs mer får att hitta länkarna och annan information om konferensen.