Fredsinstitutet på ungmässa i Jyväskylä

Ung2013

Den 8 – 9 januari 2013 deltog fredsinstitutets forskare och projektledare Sarah Stephan i Finlands ungdomsmässa Ung 2013 som ägde rum i Jyväskylä. Sarah deltog i den panel som Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) arrangerade om samarbete med länderna utanför Europa inom ramen för det europeiska ungdomsprogrammet. Sarah delade med sig av […]