Norden och freden – seminarium 25.3.2013

Norden_och_freden_logo

Norden_och_freden_logo

Måndagen den 25 mars klockan 15 -17 i Ålands lagting anordnar Ålands fredsinstitut i samarbete med Föreningen Norden Åland en debatt med anledning av planerna om nordiskt försvars- och säkerhetssamarbete. Seniorforskare Pertti Joenniemi inleder, följt av fyra kommentarer och sedan hålls en öppen diskussion.