Reflektioner från FNs Kvinnokommission och pågående förhandlingar

jenny_nyheter

Jenny Jonstoij har arbetat för Ålands fredsinstitutsom projektledare för projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri, med projektet fair sex samt med tjej- och killgruppsmetoden Jenny har en masterexamen i stats- och genusvetenskap. Stockholm 12.3.2013 Förra måndagen, den 4 mars 2013, började FNs 57:e kvinnokommission (Commission on the Status of Women, CSW)  med temat ”förebygga och eliminera allt våld mot kvinnor […]