Elevperspektiv på förebyggande arbete i skolan

Emma_Lindvall

Mellan 28 och 30.1.2013 var Emma Lindvall från Godby högstadieskola prao på Ålands fredsinstitut. Hon fick i uppdrag att skriva en text om förebyggande arbete i skolan utifrån egna erfarenheter. Emmas text kan laddas ner som pdf här.  27.3.2013 publicerades Emmas text i kortare version samt en intervju på detta tema i Ålandstidningen.

Slutsatser från förebyggande arbete 2012

Det finns en efterfrågan på insatser för att motverka ohälsa och kränkningar bland ungdomar och också många aktörer som arbetar förebyggande bland unga på Åland. Men då det saknas en övergripande strategi finns det risk för att utbud och efterfrågan inte matchas, att insatser görs sporadiskt och att kvaliteten inte kan garanteras. Den slutsatsen har Ålands fredsinstitut kommit fram till efter att ha utvärderat egna projekterfarenheter och slutsatserna från två utredningar som gjordes under 2012. 

Slutsatsen framförde i en insändare skriven av projektassistent Liselott Lindén och informationsansvariga Susann Simolin och som publicerats i Tidningen Åland 10.4.2013. Insändaren med titeln ”Det behövs en strategi för förebyggande arbete bland unga på Åland” i orginalversion kan laddas ner här.

Här finns slutsatserna och sammanställningarna från förra årets arbete samlade på ett och samma ställe:

Pdf-dokument för nedladdning:
Slutsatser från Fair Sex-projektet 2012 (power point)
– Utredningen Tjej- och killgruppsverksamhet på Åland – möjligheter och utmaningar (Arbetspapper)
– Utredningen Skolfred och andra förebyggande verksamheter i grundskola och på gymnasiala stadiet på Åland (Arbetspapper)
– Sammanställningen Översikt av slutsatser från Ålands fredsinstituts förebyggande arbete bland ungdomar 2012 (Arbetspapper)
– TextenMycket i skolan händer i det tysta – text om om skolmiljön ur en elevs perspektiv.