Territoriella autonomier och Åland i internationell forskningstidskrift

international journal gr_cover

Den internationella forskningstidskriften ”International Journal for Minority and Group Rights” har utkommit med ett specialnummer om territoriella arrangemang som verktyg för konfliktlösning. Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark har redigerat artiklarna och också lämnat ett eget bidrag om folkrättens syn på territoriella lösningar och om förutsättningar för lyckade territoriella arrangemang. Även Sarah Stephan, forskare vid fredsinstitutet […]

Fredsinstitutet utnämner sin första rådgivare

pertti kopia

Seniorforskare Pertti Joenniemi har utnämnts till fredsinstitutets första rådgivare. Pertti Joenniemi är fil. dr. och just nu verksam bland annat inom Karjalan tutkimuslaitos, Östra Finlands Universitet. Han har tidigare arbetat bland annat för Tampere Peace Research Institutet (TAPRI) och Copenhagen Peace Research institute (COPRI) i Danmark.  Pertti Joenniemi var under 1980-talet involverad i diskussionerna om att […]