Debatten ”Norden och freden” 25.3.2013

Nordenfreden2_72

Det är anmärkningsvärt att försvar, militära frågor samt säkerhet de senaste åren har blivit några av de främsta drivkrafterna för nordiskt samarbete, trots att hotbilderna är mycket mindre påtagliga än de var förr och trots att sådana frågor på andra håll i Europa fått minskad betydelse. Det var en av kärnpunkterna i ett anförande som hölls av fredsinstitutets nyutnämnde specialrådgivare, freds- och konfliktforskare Pertti Joenniemi, på seminariet ”Norden och freden”. Seminariet anordnades av Ålands fredsinstitut i samarbete med Föreningen Norden Åland den 25.3.2013 i Självstyrelsegården i Mariehamn. 

Debatten anordnades med anledning av demilitariseringsdagen på Åland (som uppmärksammas den 30 mars) och av den pågående förstärkningen och fördjupningen av nordiskt säkerhets- och försvarssamarbete. Ålands fredsinstitut har under flera år följt utvecklingen och ställt sig frågande till hur en sådan utveckling förhåller sig till Nordens traditionella fredsprofil, det vill säga en bild och självbild av Norden som en fredlig aktör såväl i inrikes- som utrikespolitiska frågor. 

Debatten modererades av doktor Mikael Wigell, forskare vid Utrikespolitiska institutet, Helsingfors och ledamot i fredsinstitutets forskarråd. Debatten berörde frågor som: Vilka är implikationerna av ett närmare försvarssamarbete för Nordens självbild och roll som en fredsfrämjande region? Vilka krav ställs på demokratisk förankring av relevanta beslut? Bör Norden snarare satsa på att utveckla sin fredsprofil? Vad menas med fastare strukturer för försvarssamarbetet?

Nordenfreden2_72

Texten om seminariet finns även i pdf-format, här
Joenniemis anförande i pdf kan laddas ner här.

Projektledare sökes till projektet Fair Sex 2013

Fair_sex_Infofolder_72

Ålands fredsinstitut söker en projektledare för 6 månaders anställning med start sommaren 2013. Projektledaren kommer att jobba inom projektet Fair Sex tillsammans med projektassistenten.

Sedan 2011 har Ålands fredsinstitut genomfört projektet Fair Sex i åländska gymnasie- och högstadieskolor. Fair Sex är ett preventivt jämställdhetsprojekt som syftar till att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga på Åland.  Inom projektet hålls årligen interaktiva workshops med samtliga elever i årskurs två på gymnasiet och under 2012 fortbildades samtliga högstadie- och gymnasielärare på Åland i hur man arbetar mot sexuella trakasserier och kränkningar i skolan. 

Fair_sex_Infofolder_72

Läs mer om projektarbetet 2012 i pdf här. 

Rekryteringsannonsen finns i sin helhet i pdf här.