Fair Sex-projektet

Fairsex_forstasida

Projektet Fair Sex drivs av Ålands fredsinstitut med målsättningen att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga på Åland. Projektet inkluderar interaktiva workshopar med alla elever i årskurs två på gymnasiet, fortbildning och handledning för skolpersonal samt informationspridning och påverkansarbete både inom och utanför skolans värld. Fair Sex infofolder går att ladda […]