ELDIA – forskningsprojekt om minoritetsspråk

logo_eldia_red_copy

Forskningsprojektet ELDIA (European Language Diversity for All) studerar och jämför 14 olika finnougriska språkgrupper i åtta europeiska länder. Syftet är att samla kunskap om hur man kan stärka minoritetsspråk i Europa och globalt. Projektet pågår under perioden mars 2010 – juni 2013 och Ålands fredsinstituts roll är att utveckla den juridiska och institutionella forskningsdelen. ArbetspapperDe […]

Norden och freden

Norden_och_freden_logo

Norden har erfarenheter av fredlig konfliktlösning och fredlig samexistens som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter. Samtidigt finns det tecken som tyder på att Norden är på väg att frångå sin traditionella fredsprofil. Hur ser de nordiska länderna – var för sig och […]

Trender på FNs kvinnokommission och kopplingar till Åland

jenny_nyheter

Jenny Jonstoij har arbetat för Ålands fredsinstitutsom projektledare för projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri, med projektet fair sex samt med tjej- och killgruppsmetoden Jenny har en masterexamen i stats- och genusvetenskap Stockholm, april 2013 Under kvinnokommissionen, CSW, i mars diskuterades flera frågor som vi känner igen från den nordiska och även åländska debatten. Till exempel diskuterades sexuellt våld och […]