Bland språkstrateger och annat folk

Heidi

Heidi Öst är doktorand i offentlig rätt vid Åbo Akademi. Hon har tidigare arbetat som forskare vid Ålands fredsinstitut. Mariehamn 29.4.2013 Den 12.4 2013 arrangerade det av landskapsregeringen tillsatta språkrådet ett seminarium om Finlands nya nationalspråksstrategi och dess betydelse för Åland i stadsbiblioteket i Mariehamn. Det var en liten skara om cirka 20 personer som […]