Välkommen på workshopledarutbildning i Fair Sex!

Den 18-19 juni 2013bjuder projektet Fair Sex in till workshopledarutbildning. Vi vänder oss främst till dig som är intresserad av att hålla workshopar för elever under hösten 2013, men även andra intresserade är välkomna i mån av plats. Utbildare är tidigare projektledare Ulrika Navier och projektassistent Liselott Lindén.

Välkommen på workshopledarutbildning i Fair Sex!

Den 18-19 juni 2013bjuder projektet Fair Sex in till workshopledarutbildning. Vi vänder oss främst till dig som är intresserad av att hålla workshopar för elever under hösten 2013, men även andra intresserade är välkomna i mån av plats. Utbildare är tidigare projektledare Ulrika Navier och projektassistent Liselott Lindén.

Fredsinstitutets direktör skriver om Greklandskrisen i Upsala nya Tidning

”Problemen i ett land som Grekland är betydligt mer komplexa än budgetunderskott och betalningsbalanser. Om EU vill utveckla Europa måste man ta med hela problematiken i diskursen”. Så inleds en opinionsartikel om den ekonomiska krisen i Grekland, skriven av fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark och publicerad den 2.6.2013 i Upsala nya tidning. Läs artikeln på […]