Fredsinstitutets volontärer om vänskap över gränser

Gulnar_Gohar_Nyan_1.10.2013

En artikel skriven av Annika Kullman om volontärerna Gulnar och Gohar och deras personliga fredsprocess publicerades den 1.10.2013 i tidningen Nya Åland under rubriken ”Vänner mot alla odds”. Artikeln kan laddas ner som pdf här. 

Administrationschef Bror Myllykoski deltog i Fredsförbundets studieresa till Bryssel

Bryssel_72
 

Bryssel_72

Som ledamot i Finlands fredsförbunds styrelse var fredsinstitutets administrationschef Bror Myllykjoski en av totalt elva deltagare var med på Finlands fredsförbunds resa till Bryssel. Syftet med resan var att närmare bekanta sig med arbetet i EU-parlamentet. Europaparlamentariker Tarja Cronberg, tillika ordförande för Finlands fredsförbund, berättade om arbetet i EU-parlamentet. Tarja Cronberg berörde bl.a. Syrien-krisen och situationen i närregionen samt Rysslands roll. Försvarssamarbetet inom EU är en annan viktig fråga på agendan. Vid informationstillfället deltog även en grupp journalister från Finland.