Anders Mellbourn och Lars Ingelstam till Åland för diskussioner om fred, säkerhetspolitik och journalistik

Mellbourn_Ingelstam

30-31 oktober gästades Åland av Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet och nuvarande prefekt vid institutionen för mediestudier (JMK) vid Stockholms universitet samt professor emeritus Lars Ingelstam, med bakgrund inom teknik, matematik och framtidsstudier, numera fritt arbetande forskare och författare, under senare år med inriktning på säkerhets- och försvarspolitik.

Mellbourn_Ingelstam

Anders Mellbourn, Lars Ingelstam, Susann Simolin och 
Sveriges generalkonsul på Åland Ingrid Iremark.