Besök från japansk press

Japanese_journalist_1

26.11.2013 Kazutaka Ito från den japanska tidningen The Asahi Shimbun besökte fredsinstitutet för intervju med Sarah Stephan och Susann Simolin om Ålandsexemplets internationella relevans. Han var i synnerhet intresserad av japanske Inazo Nitobe, som var vice generalsekreterare för Nationernas förbund 1919-1926 och dennes roll vad gäller Nationerans förbunds beslut om Ålandsöarna.